1.3.2017 zahajuje svoji činnost Stomatologie Holas s.r.o.

1.3.2017 zahajuje svoji činnost nově vzniklá soukromá zubní ordinace Stomatologie Holas s.r.o.

Ošetřujícím lékařem je MDDr. Michal Holas.

Od tohoto data se mohou zájemci o registraci objednávat na tel. čísle 481 320 055 na vstupní vyšetření – toto platí i pro pacienty MUDr. Renaty Holasové, kteří automaticky nepřecházejí do péče MDDr. Michala Holase.

Ošetření akutních případů v období od 1.1. až 28.2.2017 a před vstupním vyšetřením a registrací u MDDr. Michala Holase je nutné řešit na pohotovostní službě – Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav nebo Krajská nemocnice Liberec.

Na vstupní vyšetření si vezměte kartičku ZP, občanský průkaz, seznam léků, které užíváte a vyhraďte si cca 45 – 60 minut.